รางวัลและสิทธิประโยชน์

เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นคะแนน ทุกการสั่งซื้อสินค้ากิกกิก รับคะแนนสะสม Reward Points ทันที เพื่อนำมาแลกรับสินค้า ของรางวัล บริการ และสิทธิประโยชน์มากมาย

Shop
ครบทุก 20 บาท

รับคะแนน
สะสม 1 คะแนน

สะสมเพื่อแลกรับส่วนลดและของรางวัลมากมาย

เงื่อนไขในการรับคะแนนสะสม

  • ทุก 20 บาท (หลังจากหักส่วนลดต่างๆ) จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
  • เศษของยอดซื้อในแต่ละใบเสร็จ ไม่สามารถนำมารวมเพื่อแลกคะแนนได้
  • คะแนนสะสมนี้ป็นสิทธิ์เฉพาะของ GixGix ไม่สามารถนำคะแนนของบัตรอื่นมารวมเพื่อแลกของรางวัลได้
  • คะแนนสะสมนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน/ขายเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได
  • สินคำที่ควบคุมโดยฎหมายไม่สามารกให้สิทธิพิเศษ ตามโปรโมชั่นได้ เช่น ยา, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์กี่ยวกับช่องปากบางชนิด และบัตรกำนัลเงินสดต่างๆ
  • การให้คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลนี้เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ทางบริษัทฯ มอบให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแลกของรางวัล

  • ผู้แลกของรางวัลจะต้องระบุและยืนยันข้อมูลการจัดส่งที่ถูกต้อง หากทำการแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
  • จัดส่งของรางวัลภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 20 วันทำการ นับจากวันที่แลกของรางวัล
  • หากไม่ได้รับของรางวัลภายใน 45 วัน สามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดตามการจัดส่งได้ทาง FB : GixGix
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือพัสดุตีกลับ อันเกิดจากการแจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เซ็นต์รับของภายในระยะเวลาที่ทางผู้ขนส่งกำหนด
แชร์ให้เพื่อนเห็น